A helyi jegyzőségi iroda működése


2010. január 1-jétől Pethőhenye csatlakozott a Nagypáli, Kispáli Körjegyzőséghez. A jegyzőségi feladatok ellátása a helyben kialakított jegyzőségi irodában történik. Ennek berendezését az önkormányzat pályázati forrásból oldotta meg. A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott CÉDE pályázaton 509 000 Ft-os támogatást kaptunk.

Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a helyben történő ügyintézésre szükség van. A lakosok közül már sokan felkeresték a jegyzőség dolgozóit problémáik megoldására.

A felszerelt korszerű technikai eszközökkel közvetlen audiovizuális kapcsolat teremthető a gesztor irodában lévő munkatársakkal, így mindenkinek az ügye helyben elintézést nyer. A közvetlen, személyes törődés már többek dicséretét, elismerését kiváltotta.

© 2014 Pethőhenye Község Önkormányzata. Design: ArtWeb